Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Šikana ve škole jako nekončící evergreen

14. 11. 2016 14:58:57
Šikana je stále velice rozšířený a nebezpečný jev vyskytující se na obou stupních základních škol, na středních školách a někdy se objevuje už v mateřské škole. Dle statistik projde nějakou formou šikany až 30% školní mládeže.

Šikana má vždy minimálně dva aktéry, agresora a oběť. Strana agresora je velice brzy posilněna dalšími spolužáky, kteří se bojí, že by se také mohli stát obětí onoho agresora, a tak se raději přidají na jeho stranu. Šikanózní chování agresora ovlivní oběť na jeho další život. Zpravidla oběť, která prožívá/prožila šikanu, stojí na křižovatce života, ze které vedou dvě cesty. Jednou z cest je slepá ulička, kdy má oběť pocit méněcennosti a nedostatečnosti a kdy oběť ztrácí veškeré své sebevědomí. Získává pocit, že si musí vše nechat líbit. Pokud se rozhodne zvolit druhou z cest, která vede z této křižovatky, začne vracet šikanu a přijíždí tak do spleti hned několika ulic a křižovatek a on sám se v budoucnu stává pro někoho agresorem. Každé dítě, které se tedy na škole setká se šikanou, by ji mělo co nejdříve začít řešit, aby nedošlo k onomu výběru –budu obětí po zbytek života X a odteď to budu všem vracet.

Některé děti (oběť) nedovedou o šikaně hovořit, bojí se, že nebudou u rodičů pochopeni a že se situace nezlepší. Uzavírají se tedy do sebe a celý tento problém řeší s bolestí vnitřně. Děti, které vědí, že mají podporu v rodičích a kteří jsou přesvědčeni, že jim rodiče pomohou, se s danou problematikou obrací na ně. Rodič následně dle stupně a závažnosti šikany kontaktuje např. školního mediátora, vedení školy, lékaře, policii, atd. Povinností kontaktovat policii má rodič tehdy, jedná-li se o šikanu s fyzickým násilím, což je druhou fází šikany. V první fází šikany je dítě vystrkováno mimo kolektiv (slovně napadeno, uráženo, jsou mu ničeny jeho věci, atd.). Třetí a čtvrtý stupeň šikany je nárůst agresorů, tedy spolužáků, kteří se postaví na stranu agresora, aby se i oni nestali obětí. Charakteristickým znakem pátého stupně, posledního, je chápání agresorů jako vůdců a kingů a naopak chápání obětí jako otroků.

Agresor i oběť mají charakteristické rysy a ani na jedné straně není vše úplně v pořádku ve výchově a vývoji dítěte v raném dětství.

Agresor je často to dítě:

  • Trpící nedostatkem péče, a to ve smyslu, ,,dělej si, co chceš, hlavně mě neotravuj“. Rodiče nezajímá aktivita dítěte. Dítě přiveze domů ze školy a nechá ho, aby se nudilo, popř. vymýšlelo nějakou aktivitu, která ho zabaví. Takové dítě začne vymýšlet ,,lumpárny a lotroviny“ a to např. jenom proto, aby na sebe upozornilo a vydobylo si zájem matky a otce.
  • Vychovávající v tzv. bezhraniční výchově. Vše je mu povoleno a nemá žádnou povinnost. Nejčastěji se jedná o děti starších rodičů.
  • Nezažívající touhu. Zpravidla má nadbytek materiálních věcí. Rodiče se snaží kompenzovat dítěti to, co oni sami v dětství neměli. Toto dítě vytváří ve škole tzv. ekonomickou šikanu.
  • Vyrůstávající v úzkohraniční výchově, tzn. vše je nakázané a nařízené.

Obětí se velmi často stávají děti:

  • Vysílající do okolí signál slabosti.
  • Učitelské. Rodič je vyučujícím na té samé škole, kde je dítě žákem.
  • Rodičů, kteří je vedou k tomu, že musí žít super čistě a super živě.

Základní škola Rudolfa Koblice zveřejnila na svých webových stránkách minitest pro rodiče. Minitest, prostřednictvím kterého můžete zjistit, zda má Vaše dítě sklony k jednomu z aktérů šikany, si můžete udělat níže.

Nevyhýbejte se žádné odpovědi a buďte k sobě i k svému dítěti spravedliví. Uvedené znaky nechápejte tak, že se jejich nositel automaticky stane agresorem nebo obětí. Jsou však významným signálem, který při vhodných podmínkách a odpovídající situaci, může dostat vaše dítě do role agresora nebo oběti.

Agresor

a) dítě (ano - ne)
• je zlomyslné
• je impulsivní, nepřiměřeně podrážděné
• často je náladové
• bývá nevraživé, sprosté
• časté jsou u něho projevy zuřivosti, vzteku
• vyžaduje obdiv, chce být středem pozornosti
• má velikášské tendence
• doma i ve škole má časté kázeňské problémy
• je závistivé
• těžko se přizpůsobuje
• nerado přijímá společenské normy
• je hrubé, surové
• má sklony bezdůvodně ničit věci
• je u něj narušen vztah k autoritě
• dává často najevo svou sílu, fyzickou i psychickou převahu
• mezi dětmi se bezohledně prosazuje
• rád zdůrazňuje své přednosti
• touží být mocné
• rádo ovládá druhé, často poroučí
• rádo veřejně ponižuje druhé
• je kruté ke zvířatům
• je kruté k jiným dětem
• často vyvolává rvačky
• má sklony okrádat mladší a slabší
• vyhledává činnosti spojené s rizikem
• zapojuje se do skupin, kde vládne násilí a jsou častější sklony k trestné činnosti
• dělá rádo věci, které druhým vadí
• rádo vyhledává v televizi a filmu násilí
• toto násilí prožívá se zaujetím
• má pocit uspokojení v situaci, kdy vidí utrpení druhého
• těžko vyjadřuje své city
• těžko se vžívá do pocitů druhých
• na kritiku reaguje nepřiměřeně
• má sklony násilně řešit konflikty
• fyzicky napadá druhé i když nejde o sebeobranu
• omezuje druhé v jejich projevech a jednání
• využívá druhých pro své cíle

b) rodina (ano - ne)
• projevuje se ve vaší rodině agresivita, brutalita
• je vůči dítěti uplatňován náročný přístup (vojenský dril, bez potřebné míry lásky)
• prosazují dospělí členové rodiny svoji moc autoritativně
• projevují se v rodině sadistické tendence
• je dítě v rodině často fyzicky napadáno některým členem rodiny (otcem, matkou, sourozenci, nevlastním otcem apod.)
• dochází ve vaší rodině k fyzickému násilí (např. mezi rodiči)
• dítě je v rodině ponižováno
• je některým členem rodiny nenáviděno pro jeho zdravotní postižení, tělesný handicap apod.
• používáte často tělesné tresty
• používáte často nadávky
• ponižujete a zesměšňujete dítě
• zacházíte krutě s dítětem
• dochází často ke konfliktům mezi otcem a dítětem, které končí fyzickým potrestáním
• otec omezuje autonomii dítěte
• otec je k dítěti odměřený, bez potřebné dávky citu a lásky
• matka často používá fyzické tresty
• dává v rodině někdo najevo zklamání z narození dítěte.

Pokud jste byli k sobě, k dítěti i situaci v rodině spravedliví, pak jste si vytvořili určitý obrázek toho, zda se vaše dítě může či nemůže stát agresorem. Pokud v odpovědích převažuje ANO, pak byste neměli otálet a pokusit se změnit vše, co se změnit dá. Jistě vám i v tomto případě mohou pomoci odborníci ve Středisku výchovné péče či v Pedagogicko-psychologické poradně. Na závěr této části jedna rada. Dokážete-li zastavit agresi v dětském věku, máte naději, že snížíte nebo zastavíte riziko kriminalizace v dospělosti. Bude-li tomu naopak, dítě zjistí, že krutost se vyplácí, je-li nepotrestána a jeho brutalita a agresivita poroste.

Oběť

Týrané dítě (ano - ne)
• dítě dává najevo své přednosti výrazně, často i nevhodně
• viditelně zvýrazňuje svůj vřelý vztah k některému učiteli
• odlišuje se výrazně od třídy svou inteligencí (kladně i záporně)
• výrazně se odlišuje svými projevy
• snaží se vetřít do přízně silnějších
• obléká se jinak než ostatní
• je výrazně obézní
• je tělesně slabé, má malou fyzickou sílu
• je tělesně neobratné
• má tělesný handicap nebo vzhledovou vadu
• těžko snáší fyzický střet
• není schopno se ubránit před případným napadením
• má obavy z měření sil
• vyhýbá se tvrdším sportům (hokej, kopaná apod.)
• podceňuje své schopnosti, výkony
• je nešikovné
• nedokáže se vzepřít ústrkům
• nedokáže přijmout běžné škádlení či postrkování
• je viditelně bojácné
• je plaché
• je výrazně citlivé
• mezi vrstevníky se projevuje nevýrazně
• těžko se prosazuje
• těžko navazuje kontakt s vrstevníky
• nemá kamarády, je osamělé
• má nízké sebevědomí
• je zamlklé, neprůbojné
• nesnáší posměch
• často pociťuje zahanbení
• není schopné vzbudit sympatie dětí i dospělých
• nedokáže poskytnout citovou odezvu
• je příliš sebekritické
• snadno propadne panice a malomyslnosti
• se svými pocity se těžko svěřuje i svým rodičům

Převažuje u vašeho dítěte ANO nebo NE? V případě, že převažuje ANO, je nutné vyhledat pomoc, protože sami situaci asi těžko zvládnete. Nečekejte a začněte, dokud je čas. Šikana se v prvních stádiích většinou těžko pozná, ale stopy, které zanechá na dítěti, bývají hluboké a často i trvalé. Změnit zjištěný stav v případě převažujících ANO je nutné v zájmu vašeho dítěte. Obraťte se proto na Pedagogicko-psychologickou poradnu, pomohou vám i pracovníci Střediska výchovné péče.

Když už se oběť rozhodne svěřit rodičům, musí rodič vždy zakročit. Šikana nikdy nepřestane a nikdy se sama nevyřeší. Důležité je, aby rodič i učitelé naslouchali dětem a snažili se mu maximálně pomoci.

ZDROJ MINITESTU: ZŠ Rudolfa Koblice

Autor: Nadace Naše dítě | pondělí 14.11.2016 14:58 | karma článku: 15.31 | přečteno: 490x

Další články blogera

Nadace Naše dítě

5 000 000 Kč za jeden týden?

Tři, dva, jedna teď! Chopte se nákupních košíků a zamiřte do prodejních uliček. Nákupní horečka pro podporu ohrožených dětí začíná v prodejnách drogerie a parfumerie ROSSMANN již dnes.

11.9.2017 v 12:50 | Karma článku: 4.00 | Přečteno: 245 | Diskuse

Nadace Naše dítě

Linka právní pomoci bude v provozu i celé prázdniny

Linka právní pomoci, kterou provozuje Nadace Naše dítě, bude v provozu i během prázdninových měsíců.

17.7.2017 v 14:23 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 56 |

Nadace Naše dítě

Dobrovolní hasiči vědí, jak udělat radost!

Spolek dobrovolných hasičů Bolina hledal možnost, jak energii v pořádání letní zábavy zúročit natolik, aby se mu ještě ve větší míře vrátila, a tak se rozhodl uspořádat letní zábavu a finančním výtěžkem ze zábavy někomu pomoci.

13.7.2017 v 9:38 | Karma článku: 4.03 | Přečteno: 119 |

Nadace Naše dítě

Přechodná pěstounská péče versus kojenecký ústav

Poslední dobou stále omílané téma. Přechodná péče, nebo kojenecký ústav? Je rozumné rušit kojenecké ústavy? Kde je miminku lépe a dá se to takto vůbec říci?

16.12.2016 v 11:10 | Karma článku: 13.55 | Přečteno: 397 |

Další články z rubriky Společnost

Irena Aghová

Společnost: O škodlivosti stresu

Téměř denně a několik let se stále hovoří, píše a diskutuje o škodlivosti stresu a lidé jsou nabádáni, aby se mu bránili a čelili mu. Ale co když právě to nabádání způsobuje stres?

24.9.2017 v 5:34 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 43 | Diskuse

Klára Tesařová

Přijít k tanci jako beznohý na parket 1

Ne. Nechodila jsem na gymplu do tanečních. Ne. Nebyla jsem na na maturáku, protože nenávidím šaty a vysoké štekle. Ano! Na mý starý 24letý kolena jsem se rozhodla začít frajerům šlapat na nohy.

23.9.2017 v 16:16 | Karma článku: 6.87 | Přečteno: 244 | Diskuse

Peter Szendy

7 pilířů pseudohumanismu - část druhá

Tak včera jsem zaplácl celý článek jen definicí pseudohumanismu, dnes můžu konečně pokračovat vlastním článkem...

23.9.2017 v 14:30 | Karma článku: 32.91 | Přečteno: 659 |

Andrea Novotná

Už je tady zas

Napadlo vás někdy, co by se stalo, kdyby se Adolf Hitler objevil v současnosti v Německu Angely Merkel?

23.9.2017 v 13:35 | Karma článku: 15.43 | Přečteno: 585 | Diskuse

David Evan

Jaromír Jágr na Zimních Olympijských hrách v Pchjongčchangu? Tak určitě!

Legendární útočník Jaromír Jágr ohlásil, že uvažuje o účasti na zimní olympiádě, která se bude konat za půl roku v Jižní Koreji. V té době mu bude již 46 let. Je mnoho dobrých důvodů, aby Jágr na Olympiádě v Pchjongčchangu byl...

23.9.2017 v 13:30 | Karma článku: 10.09 | Přečteno: 350 | Diskuse
Počet článků 41 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 404

Nadace Naše dítě se již od roku 1993 zabývá ochranou a pomocí týraným, zneužívaným, zanedbávaným, handicapovaným a jinak ohroženým dětem. Nadace pomáhá formou finanční podpory, právním poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn a dalšími dostupnými způsoby. Spolupracujeme s řadou uznávaných mezinárodních organizací a podílíme se na programech ochrany dětí v rámci Evropské unie. Za mediální podporu děkujeme Blog IDnes.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.